LinkedIn Whatsapp Mail

Tarievenlijst Fysiotherapie 2022

Prestatiebeschrijving Prijs
Zitting € 39,00
Telefonische zitting € 20,50
Screening € 18,50
Intake en onderzoek na screening € 39,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 72,00
Toeslag voor uitbehandeling € 18,50
Kinderfysiotherapie € 59,00
Toeslag buiten reguliere werktijden (8u - 18u) € 17,00
Toeslag voor behandeling in het weekend € 30,00
Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 19,50
Niet nagekomen afspraak € 32,00
Eenvoudige, korte rapporten € 74,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 130,00

 


Voor de meeste zorgverzekeraars gelden kortingstarieven.
Geef daarom goed aan waar u verzekerd bent.
De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling.

Niet nagekomen afspraken die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, worden in rekening gebracht.