Tarieven | Fysiotherapie en advies

Tarieven

Wij hanteren de volgende prijzen en voorwaarden

Zitting € 33,50
Telefonische zitting € 14,50
Screening € 15,50
Intake en onderzoek na screening € 33,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 68,50
Toeslag voor uitbehandeling € 15,50
Toeslag buiten reguliere werktijden

€ 13,50

Toeslag voor behandeling in het weekend  € 22,-
Instructie en overleg ouders van de patiënt € 16,50
Niet nagekomen afspraak € 28,50
Eenvoudige, korte rapporten € 50,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 100,-

Voor de meeste zorgverzekeraars gelden kortingstarieven. Geef daarom goed aan waar u verzekerd bent. De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling. Niet nagekomen afspraken die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, worden in rekening gebracht.

Vergoeding van de fysiotherapeutische behandeling

Wettelijk is vastgesteld dat de basisverzekering de eerste 9 behandelingen alleen dekt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Fysiotherapeutische behandeling bij aandoeningen, die vermeld staan op de lijst langdurige fysiotherapie wordt na de 20e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.

De eerste 20 behandelingen worden via de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed (indien een aanvullende verzekering afgesloten is). De voorwaarden hiervoor zijn per verzekeraar verschillend.

Kijk dus voor de exacte dekking altijd uw eigen polisvoorwaarden na.

Top